Naar inhoud

Test sirenenetwerk Seveso- en nucleaire sites

Op donderdag 5 oktober voert het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een geluidstest uit van het sirenenetwerk. Tussen 11.45 en 13.15 uur genereert elke sirene een alarmsignaal.

Dit is een schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”. De resultaten van de test zullen in de loop van de dag meegedeeld worden op de website van het Crisiscentrum: www.crisiscentrum.be. Naar aanleiding van deze testen kan je je opmerkingen laten weten via alerte@ibz.fgov.be.

 

meer info: www.crisiscentrum.be

Datum van het bericht: dinsdag 26 september 2017
Alle nieuws