Naar inhoud

Werelddag van Verzet tegen Armoede

Dinsdag 17 oktober is 'Werelddag van Verzet tegen Armoede'. Op deze dag organiseert SPAAK (Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen) een fakkeltocht door de straten van Geel om de armoedeproblematiek in de kijker te zetten.

Samenkomst om 19 uur in de refter van het Sint-Aloysiusinstituut, Kollegestraat 15 (ingang Schuttershof). Na de inleiding vertrekt de fakkeltocht. Om 21 uur wordt de avond afgesloten met een receptie. Iedereen welkom, groot, klein, oud en jong, want mensen in armoede hebben jullie benen nodig! Wil je thuis je solidariteit tonen? Hang dan op dinsdag 17 oktober een geknoopt wit laken uit je raam. De vzw Al-arm wil je graag een laken lenen als je er geen hebt.

 

meer info: vzw Al-arm - 014 56 73 13 - al-arm.vzw@hotmail.com

Datum van het bericht: dinsdag 10 oktober 2017
Alle nieuws