Naar inhoud

Senioren voelen zich goed in Geel

De stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en Vrije Universiteit Brussel een onderzoek uit om de behoeften van 60-plussers in de stad in kaart te brengen. Op basis van de resultaten wil het bestuur haar beleid de volgende jaren nog beter afstemmen op de noden van deze groeiende bevolkingsgroep.

In het voorjaar gingen zo’n 60 vrijwilligers op pad om zo’n 600 Geelse senioren te bevragen. De resultaten vormen de aanzet tot een ouderenbeleidsplan. De huidige resultaten werden vergeleken met de vorige meting uit 2006. Daarnaast kunnen de cijfers ook afgetoetst worden met de gemiddelde cijfers voor de provincie Antwerpen en Vlaanderen.

 

Op de meeste vlakken zijn Geelse senioren er het laatste decennium op vooruitgegaan. Ze voelen zich gezonder, kunnen rondkomen met hun gestegen inkomen, voelen zich veilig in onze stad en wonen graag in hun wijk. De meeste mensen kunnen een beroep doen op hun familie of het formele netwerk voor hulp en ondersteuning.

 

Toch zijn er nog steeds ook senioren in Geel die zich minder goed of eenzaam voelen. Ook de 'dubbele vergrijzing' (een hoger aandeel 80-plussers in de groeiende groep 60-plussers) geeft uitdagingen voor de toekomst. Aan het bestuur om dit op te nemen in hun beleidsplan en erover te blijven waken dat niemand uit de boot valt. Op vrijdag 2 maart wordt een seniorencongres georganiseerd om de onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen.

 

Hieronder kan je een presentatie downloaden over de onderzoeksresultaten die op 22 november 2017 werden voorgesteld aan het bestuur, de seniorenraad en de enquêteurs.

Datum van het bericht: donderdag 23 november 2017
Alle nieuws