Naar inhoud

Milieu-, verkavelings- en stedenbouwkundige vergunning wordt omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Ga je een huis bouwen of verbouwen, slopen, een bedrijf exploiteren of een grond verkavelen? Vanaf 1 januari 2018 vraag je de vergunning digitaal aan via het omgevingsloket. De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

De aanvragen lopen langs één loket, het omgevingsloket, waarvoor eventueel één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dit wil zeggen dat waar je vroeger twee vergunningen moest aanvragen voor het bouwen van een huis (bouwvergunning) en het plaatsen van een warmtepomp (milieuvergunning), dit nu in één omgevingsvergunning kan. Het omgevingsloket vind je op www.omgevingsloket.be.

 

Volgende dossiers dien je in via www.omgevingsloket.be

  • projecten met verplichte medewerking van een architect (bv. huis bouwen, garage groter dan 40 m² oprichten)
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 (bv. autowerkplaats, hondenkennel, landbouwbedrijf, warmtepomp, grondwaterwinning)
  • verkavelingen
  • bijstelling van verkavelingen

Vanaf 15 januari zal ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een veranda.

 

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de stad. Dat is bijvoorbeeld voor aanleggen van een vijver of zwembad. Twijfel je of je je vergunning moet aanvragen bij het omgevingsloket of bij de stad? Neem dan contact op met de dienst grondgebonden zaken van de stad via grondgebondenzaken@geel.be of 014 56 62 50.

Datum van het bericht: woensdag 03 januari 2018
Alle nieuws