Naar inhoud

Metingen aanleg Noord-Zuidverbinding

Telslangen
Naar aanleiding van de aanleg van de Kempense Noord-Zuid-verbinding worden tijdens de volgende weken, tussen krokus- en paasvakantie, metingen uitgevoerd om de verkeerssituatie in kaart te brengen.

Op het grondgebied van onze gemeente vinden de metingen plaats langs Antwerpseweg, tussen Geel-Punt en de ring (R14), Dr. Van de Perrestraat, tussen de Badstraat en de ring (R14), Dr. Van de Perrestraat, ter hoogte van het Kanaal Bocholt-Herentals en Turnhoutseweg, ter hoogte van de grens met Kasterlee.

 

Na realisatie van de Noord- Zuid-verbinding zullen de metingen worden gebruikt om op een objectieve manier na te gaan wat de impact is van dit grote infrastructuurproject op de verkeerssituatie en in welke mate dit project bijdraagt tot het realiseren van de beoogde doelstellingen. Hiervoor wordt gewerkt met telslangen en camera’s. De gegevens zullen in geen enkel geval worden gebruikt om verkeersovertredingen vast te stellen.

Datum van het bericht: dinsdag 08 maart 2011
Alle nieuws reacties (0) lezenreageren