Nieuwstraat

Blijf op de hoogte via WhatsApp Stel hier uw vraag Alle updates

De oude leidingen voor water, gas, elektriciteit etc. worden vervangen. De stad wil deze werken aangrijpen om aansluitend ook enkele mobiliteits- en vergroeningsingrepen te doen zodat Nieuwstraat nog aangenamer en veiliger wordt om te winkelen.

Welke werken

1. Nutsmaatschappijen

 • Over de volledige lengte van Nieuwstraat zal aannemer APK in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen kabels en leidingen aanleggen in het voetpad:

  • nieuwe waterleiding (i.o.v. Pidpa);
  • nieuwe gas en elektriciteitsleidingen (i.o.v. Fluvius);
  • nieuwe distributiekabels (i.o.v. Telenet en Proximus);
  • glasvezelkabel (i.o.v. Fiberklaar).

Bij vragen over deze werken neemt u best rechtstreeks contact op met de aannemer APK via apk.geel@fiberklaar.be of op het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur).

2. Mobiliteits- en vergroeningsingrepen

De aangekondigde mobiliteits- en vergroeningsingrepen worden uitgesteld naar 2023,
de plannen hiervoor zijn nog niet volledig klaar.

 • Er komen laad- en loszones voor auto’s en lichte vracht. Ook voor vrachtwagens wordt bekeken hoe het laden en lossen veiliger kan verlopen.

 • Verder verdwijnen de haakse parkeervakken omdat die vaak onveilige situaties creëren.

 • De stad voorziet ook meer groen in de straat en meer fietsparkeergelegenheid verspreid over de hele straat. Rond de bomen en de fontein komt meer groen. Ter hoogte van de centrumparking komt er een uitleenpunt voor deelfietsen. 

Bij vragen over deze werken kunt u terecht bij het contactcentrum grondgebiedszaken. 

Timing werken nutsmaatschappijen

 • Startdatum: begin augustus 2022
 • De aannemer werkt in vier fases met een werkzone van telkens ongeveer 100 meter, die opschuift. De vier fases staan aangeduid op bijgevoegde kaart.
 • Vanaf eind november legt een andere aannemer de voetpaden opnieuw aan. Deze werken zullen na het bouwverlof in januari worden verdergezet. 

Hinder voor verkeer

 • Er is een parkeerverbod in de werkzone en de voetgangers moeten aan de andere kant van de straat wandelen. 
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

WhatsApp

Bewoners kunnen zich inschrijven op een WhatsApp-verzendlijst om regelmatig een update over de werken te ontvangen. Deze updates vindt u ook op deze pagina

Bewonersvergadering

Op 19 juli was er een bewonersvergadering: 

Hinder voor bewoners

 • De hinder zal beperkt zijn omdat de werken uitgevoerd worden in fases. In de werkzone is er parkeerverbod en de voetgangers kunnen veilig wandelen aan de overkant van de straat. 

 • Als bewoners een achterliggende autogarage of -staanplaats hebben in de werkzone, dan vragen we om tijdig hun wagen buiten te zetten, liefst op de centrumparking.