Nuttige en praktische informatie

Nachtspel/vlottentocht

In sommige gevallen moet je een nachtsspel of een vlottentocht aanvragen. Hoe dit juist zit, kan je vinden op de website Op Kamp

Je informeert ook best de wijkagent als je een nachtspel, een vlottentocht of zelfs een dropping wil organiseren. Ook voor andere vragen of informatie kan je bij de wijkagenten terecht. De nodige gegevens vind je op de website van de politie.

Nuttige contactgegevens

Op kamp word je soms geconfronteerd met de meest uiteenlopende situaties. Heb je in deze situaties externe hulp nodig, dan kan je deze lijst raadplegen met belangrijke noodnummers. Dreigt er noodweer of is er op je kampplaats wateroverlast of zijn er andere veiligheidsproblemen, dan contacteer je brandweerzone Kempen.

Afval

De nodige afspraken omtrent afvalverwerking regel je eerst en voortaan met de kampuitbater. Als bivakerende groep kun je ook terecht op het recyclagepark. Je hebt hier een attest voor nodig. Het volstaat om een mailtje te sturen naar grondgebiedszaken@geel.be. Dit doe je best zo snel mogelijk om zeker te zijn dat je het attest tijdens het verblijf in handen hebt.

De openingsuren van het recyclagepark en de kost voor bepaalde afvalsoorten vind je hier.