Omgevingsanalyse

Om het meerjarenplan op te maken, bekijken we eerst hoe het met onze stad gesteld is op dit moment. We maken een omgevingsanalyse, waarin we allerlei gegevens bundelen over onze stad die we verkregen uit verschillende rapporten, onderzoeken en participatietrajecten.

Voor de opmaak van de omgevingsanalyse hebben we ons gebaseerd op verschillende bronnen. De informatie die voor Lokaal Bestuur Geel interessant is, hebben we verzameld in enkele databestanden. Daarna hebben we uit al deze gegevens de meest relevante informatie opgenomen in de omgevingsanalyse. Voor de volledigheid vindt u deze databestanden onderaan deze pagina. Als u graag zelf nog meer indicatoren over Geel opzoekt kan dat in het algemene rapport van de gemeentemonitor of in het gedetailleerd rapport dat u zelf kunt samenstellen.

Wij maakten ook een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin Lokaal Bestuur Geel participeert.

Omgevingsanalyse