Omgevingsanalyse

Om het meerjarenplan op te maken, hebben we in 2018 een omgevingsanalyse opgesteld, waarin we allerlei gegevens bundelden over onze stad die we verkregen uit verschillende rapporten, onderzoeken en participatietrajecten.

Voor de opmaak van de omgevingsanalyse hebben we ons gebaseerd op verschillende bronnen. De informatie die voor Lokaal Bestuur Geel interessant is, hebben we verzameld in enkele databestanden. Daarna hebben we uit al deze gegevens de meest relevante informatie opgenomen in de omgevingsanalyse. Voor de volledigheid vindt u deze databestanden onderaan deze pagina. Als u graag zelf nog meer indicatoren over Geel opzoekt kan dat in het algemene rapport van de gemeentemonitor of in het gedetailleerd rapport dat u zelf kunt samenstellen.

Wij maakten ook een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin Lokaal Bestuur Geel participeert.

De cijfers die we in 2018 gaven, zijn ongetwijfeld ondertussen beïnvloed door de coronacrisis. Het is niet mogelijk om deze invloed nu reeds volledig in kaart te brengen. We verwijzen wel naar het document over de risico’s en assumpties dat deel uitmaakt van het aangepaste meerjarenplan en waar we ingaan op de impact van de coronacrisis.

Omgevingsanalyse 

Geel in cijfers