Onderhoud van wegen in augustus

In augustus laat de stad onderhoudswerken uitvoeren aan enkele asfaltwegen. Per straat werd bekeken welke maatregelen best uitgevoerd worden om de staat van het wegdek te verbeteren. Het zijn meestal delen van de straat die aangepakt worden.

In augustus herstelt een aannemer in opdracht van de stad stukken asfalt in enkele straten. Hieronder vind je de planning van de werken die voorzien zijn, deze planning kan door omstandigheden nog opschuiven.

  • 12 augustus: Dr.-Van de Perrestraat (brug juist voor rode lichten) en Rendersvensdijk;
  • 13 augustus: Poiel;
  • 14 augustus: Meeuwstraat.
  • Op een van bovenstaande dagen wordt er in de Van Doornelaan ook een bult weggewerkt aan de overgang van het beton met het asfalt.
  • In Kleine Meerdijk, Gasthuisheide, Meeuwstraat en Poiel is nog hinder mogelijk tot 30 augustus.

Sommige van bovenstaande straten krijgen helemaal of gedeeltelijk een bestrijking, dat betekent dat er een nieuwe slijtlaag op het asfalt wordt aangebracht om de levensduur te verlengen. De aannemer verwittigt deze week de bewoners nog met een infobrief.

Hinder voor het verkeer

Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor alle weggebruikers, uitgezonderd Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van Turnhoutseweg, op deze locatie blijft verkeer mogelijk.

Gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019 14.20 u.