Ondernemingsloket

Een ondernemingsloket is het centraal aanspreekpunt voor ondernemingen. Het heeft (onder andere) volgende taken:

  • ondernemingen inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • ondernemingen inlichten over alle procedures en formaliteiten die nodig zijn om toegang tot een bepaald beroep te krijgen en alle vergunningsaanvragen afwikkelen die nodig zijn voor de uitoefening van bepaalde activiteiten
  • verplichtingen en voorwaarden controleren voor de machtiging ‘ondernemersvaardigheden’
  • machtiging voor ambulante handel toekennen
  • machtiging voor kermisactiviteiten toekennen
  • beroepskaart voor vreemdelingen toekennen
  • uittreksels uit de KBO afleveren
  • ...

Administratieve taken overnemen

Het ondernemingsloket kan ook bepaalde administratieve formaliteiten uitvoeren in de plaats van de ondernemers. Bijvoorbeeld: identificatie bij de btw en de RSZ, aanvraag van verschillende toelatingen zoals RAVV of SABAM...

In Geel is er één erkend ondernemingsloket: Liantis Geel. Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie vindt u een overzicht van alle erkende ondernemingsloketten in België.