Bestrijding ongedierte

Eikenprocessierupsen

 • Stad Geel onderneemt enkel actie in de omgeving van druk bezochte toeristische trekpleisters en in de buurt van scholen. We nemen de nesten weg zonder gebruik te maken van pesticiden.
 • Van andere locaties op openbaar domein maken de medewerkers van het contactcentrum grondgebonden zaken enkel een melding op de website van provincie Antwerpen
 • Voor problemen op privédomein neemt u best contact op met een gespecialiseerde firma.

Buxusmotten

Wegens het pesticidenvrij beheer van het openbaar domein worden er geen insecticiden gebruikt bij de bestrijding van de buxusmot.

 • In eerste instantie wordt gekeken in hoeverre buxusplanten op openbaar domein zich herstellen van de aantasting door de rupsen. Als onvoldoende of helemaal geen herstel vastgesteld wordt, zullen de buxusplanten vervangen worden door alternatieve (bij voorkeur sterkere) plantensoorten.
 • Particulieren kunnen voor beperkt gebruik de aankoop van bijvoorbeeld feromonenvallen of andere biologische producten overwegen. Feromonenvallen zijn een biologisch middel waarbij de wijfjesmotten gelokt worden door een geurstof gelijkaardig aan de geur die mannetjesmotten verspreiden. Het zijn immers de vrouwtjesmotten die de eieren afleggen waaruit de rupsen komen. Deze vallen werken afdoende in de vliegperiode van de mot. Eenmaal de rupsen verschenen zijn, verliezen deze vallen hun functie. Vanaf dat moment kan overgegaan worden tot het bespuiten met biologische middelen. Weet echter dat… een bladbehandeling niet selectief te werk gaat. Het zal niet enkel de buxusrups doden, maar ook andere rupsen die met het product in aanraking komen. Door de rupsen te doden ontnemen we ook een aantal vogelsoorten hun dagelijkse maaltijd.
 • Als de schade te groot is moet de aangetaste struik worden afgevoerd. U voert de aangetaste struiken best in een gesloten plastic zak of afgedekt af. Dit om verspreiding onderweg te vermijden. Het buxusmateriaal moet zeker bij groenafval dat gecomposteerd wordt terechtkomen, vraag het best na op het containerpark.

Meer info vindt u op www.sosbuxusmot.be.

Ratten

 • Stad Geel bestrijdt ratten enkel op openbaar domein in de buurt van open grachten en waterlopen. U kunt ongedierte melden via dit meldingsformulier.
 • De rattenvanger geeft soms wel advies aan privé-eigenaars, maar mag daar geen actie ondernemen.

Tips tegen ratten

Kamp je zelf met ratten in of aan je huis? Hieronder enkele tips:

 • Laat buiten geen etensresten rondslingeren.
 • Zorg dat voedsel goed zit afgesloten in dozen gemaakt van hard en duurzaam materiaal. 
 • Voeder huisdieren 's ochtends en niet te veel. 
 • Verzamel huishoudelijk afval in gesloten vuilnisbakken. 
 • Vermijd langdurige voedselopslag en stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels. 
 • Onderhoud je riolering.
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten (zoals grote voorwerpen in je tuin). 

Wespen

 • In Geel komt Brandweer zone Kempen langs om één of meerdere wespennesten te verdelgen. Deze interventie is niet gratis. De aanvraag doet u via de website van Brandweer zone Kempen.