Naar inhoud

Praktisch

Dienst patrimonium

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Onteigening

Je moet gratis een stukje grond aan de stad afstaan
Een verkaveling of bouwvergunning kan opleggen dat je een stukje grond gratis moet afstaan aan de stad ten voordele van de inrichting van het openbaar domein. Alle kosten van deze gratis grondafstand (notaris, schattingsverslag en opmetingsplan) zijn ten uwen laste.

 

Het stadsbestuur gaat over tot onteigening
Indien het stadsbestuur een stuk grond nodig heeft voor de herinrichting van het openbaar domein of voor de verwezenlijking van andere projecten van openbaar nut, kan ze overgaan tot onteigening.

 

In de praktijk tracht het stadsbestuur een dergelijke procedure te vermijden. In eerste instantie zal de stad trachten de benodigde percelen aan een billijke prijs aan te kopen in onderling overleg met de eigenaar.

 

Indien men niet tot een akkoord kan geraken, dient de stad een onteigeningsprocedure op te starten. Dit is echter een vrij omslachtige en langdurende procedure waarbij de bevoegde minister een machtiging tot onteigening dient te verlenen en waarbij de rechtbank te vergoeding bepaalt.

 

De bekendmaking van een openbaar onderzoek in het kader van een onteigeningsprocedure kan je hier terugvinden.