Openbare zittingen vredegerecht

Op 1 december 2019 sloot het Geelse vredegerecht op de Pas. De zittingen vinden nu plaats in Mol. Vanaf 1 maart geldt een nieuwe regeling en vinden een aantal zittingen in Geel plaats.

Op 1 december 2019 sloot het Geelse vredegerecht op de Pas. De zittingen op woensdagvoormiddag vinden plaats in Mol, Molderdijk 7.

Vanaf 1 maart 2020 vinden enkel de zittingen op de eerste woensdag van de maand nog plaats in Mol. Op de andere woensdagvoormiddagen vinden de zittingen plaats in de trouwzaal van het stadhuis in Geel. In het stadhuis in Geel gaat het telkens om openbare zittingen in verband met onbetaalde facturen, retributies parkeren, huurzaken …

meer info: Vredegerecht, 014 56 59 30, vred.geel@just.fgov.be

Gepubliceerd op donderdag 12 december 2019 12.30 u.