Oproep aan Geelse verenigingen: vraag steun aan!

Door de coronacrisis ligt het verenigingsleven weer een hele tijd zo goed als stil. Activiteiten die normaal gezien geld in het laatje brengen, kunnen niet plaatsvinden. Daarom voorziet de Vlaamse Regering 600 529 euro voor Geelse verenigingen in de sport-, cultuur- en jeugdwerksector. Geelse verenigingen die erkend zijn door een Geelse adviesraad kunnen nog tot 30 november een aanvraag om steun indienen.

Om de noden van deze verenigingen zo goed mogelijk in kaart te brengen, vroeg de stad deze zomer aan verenigingen die erkend zijn door een Geelse adviesraad om een vragenlijst in te vullen. Daaruit bleek dat het vooral moeilijk is op financieel vlak bij de verenigingen momenteel. De betaling van eigen of gehuurde infrastructuur, de extra kosten om activiteiten coronaveilig te laten verlopen en verloren inkomsten door het wegvallen van activiteiten en evenementen zijn een zware dobber voor vele verenigingen. Met deze input gingen de stadsdiensten verder aan de slag samen met de betrokken adviesraden om te bekijken hoe de middelen ingezet worden in Geel.

Coronaveilig materiaal

Het evenementenloket van de stad merkte de voorbije periode dat er veel extra vragen komen naar materialen die verenigingen nodig hebben om hun activiteiten coronaveilig te organiseren. Zo is er een tekort aan nadarhekken, herashekken, tafels en stoelen. De stad reserveert daarom 60 000 euro van het noodfonds om extra materialen aan te kopen die verenigingen dan gratis bij de stad kunnen uitlenen. Nu moeten verenigingen dit materiaal vaak huren bij privébedrijven omdat al het materiaal van de stad al uitgeleend is.

Subsidie aanvragen

De overige middelen, 540 529 euro, wordt via het opgestelde reglement verdeeld onder de aangesloten verenigingen van de Jeugdraad, Sportraad, Cultuuraad en Seniorenraad die een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 30 november 2020. 

Aanvraag indienen

Gepubliceerd op vrijdag 13 november 2020 9.54 u.