Oproep kandidaten Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Klimaatbestendigheid, duurzame mobiliteit, groen-blauwe netwerken, zuinig ruimtegebruik, respect voor erfgoed, barmhartige stede, kwalitatieve publieke ruimten, behoud open ruimte … Is dit voor jou geen abracadabra, maar toekomstmuziek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zorgen voor een goede toekomst voor Geel

 Geel verandert snel. Soms is dat positief, zoals bij de uitbreiding van het onderwijsaanbod en van zorgvoorzieningen. Maar vaak zorgt het ook voor zorgen, bijvoorbeeld doordat groene ruimten bebouwd worden, het sociale karakter van Geel vervaagt, of omdat fietsers en voetgangers op straat niet meer veilig lijken te zijn. De laatste tientallen jaren is er veel veranderd en het is hoog tijd om die veranderingen in goede banen te leiden.

Om die reden zoekt de stad Geel naar positief ingestelde en enthousiaste kandidaten voor de nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening om mee samen te werken aan de toekomst van Geel! Na het opstellen van het beleidsplan ruimte Geel tijdens de laatste jaren is het nu tijd voor uitvoering, tijd voor actie. Daarbij heeft deze commissie een belangrijke, leidende rol. De commissie adviseert over alle grote nieuwe projecten, over nieuwe ruimtelijke plannen en over de uitvoering van het ruimtelijke beleid en heeft daarbij vaak een beslissende rol.

Wat bieden wij de kandidaten?

  • De kans om echt een stempel te drukken op de toekomstige ontwikkeling van Geel
  • Opleidingsmogelijkheden via de VRP en een mogelijkheid voor een jaarlijkse excursie
  • Voor elke bijgewoonde bijeenkomst krijgen de effectieve leden een waardebon die bij de aangesloten Geelse handelaars kan worden besteed
  • Veel boeiende gesprekken en discussies met vele deskundigen

Wat vragen wij van de kandidaten?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (of: GECORO) komt gemiddeld 8 tot 10 keer per jaar samen tijdens een avond. Soms is dat om actuele dossiers van de stad Geel te bespreken, zoals een ontwerp voor de vernieuwde stationsomgeving. Op andere momenten kan dat ook zijn omdat leden op eigen initiatief bepaalde ontwikkelingen of problemen willen bespreken, zoals de vraag hoe we omgaan met het historisch erfgoed in onze stad.

De bijeenkomsten van de commissie worden actief voorbereid door de leden die zijn aangeduid als ‘deskundige’, samen met de dienst stadsontwikkeling van stad Geel. Van de overige leden vragen wij vooral om de voorbereidende stukken tijdig door te nemen en om actief deel te nemen tijdens het debat op de bijeenkomsten. Het is mogelijk om in te schrijven als ‘deskundige’ wanneer je vanuit jouw beroep of opleiding aantoonbare ervaring hebt met ruimtelijke ontwikkelingen. Voor sommige geledingen is het noodzakelijk om voorgedragen te worden door een organisatie, raad of vereniging.

Hoe schrijf ik me in?

Het indienen van kandidaturen is mogelijk tot en met 31 mei via onderstaande link.

Ik stel mij kandidaat

 

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2019 16.18 u.