Groter sluikstort = hogere opruimkost

Wist je dat een betrapte sluikstorter niet enkel een sanctie krijgt maar ook een opruimkost moet betalen? Die opruimkost vraagt de stad voor het verwijderen en verwerken van het sluikstort. Deze opruimkost was tot nu toe voor elk sluikstort hetzelfde en soms niet in verhouding tot het volume van het sluikstort. Vanaf nu is de opruimkost meer in lijn met de grootte van het sluikstort.

Voor het verwijderen van een sluikstort moet de stad personeel en materiaal inzetten. Dit brengt heel wat kosten met zich mee. Het is dan ook rechtvaardig om hiervoor een kost aan te rekenen aan de vervuiler.

Tot eind 2022 was deze opruimkost voor elk sluikstort hetzelfde en soms niet in verhouding tot het volume van het sluikstort. Vanaf nu is de opruimkost meer in lijn met de grootte en volume van het sluikstort. 

Van klein naar groot: 5 categorieën

De kost voor het opruimen en verwijderen van een sluikstort wordt vanaf 1 januari 2023 in vijf categorieën verdeeld. 

Categorie Volume en/of gewicht Tarief
Zeer klein afval Minder dan 1 dm3 en/of 1 kg 20,00 euro
Klein afval Meer dan 1 dm3 tot en met
10 dm3 en/of meer dan 1 kg
tot en met 10 kg
70,00 euro
Middelgroot afval Meer dan 10 dm3 tot en met
200 dm3 en/of meer dan 10
kg tot en met 20 kg
175,00 euro
Groot afval Meer dan 200 dm3 tot en
met 1 m3 en/of meer dan 20
kg tot en met 500 kg
500,00 euro
Grote
hoeveelheden afval
en gevaarlijk afval
Meer dan 1 m3 en/of meer
dan 500 kg en per begonnen
bijkomende 1 m3 en/of per
begonnen bijkomende 500
kg
750,00 euro

Behoort het te verwijderen afval tot verschillende van de hierboven vermelde
categorieën, dan is de duurste categorie van toepassing. Bekijk het volledige reglement.

Zelf een sluikstort opgemerkt? Meld het!

Zie je zelf ergens een sluikstort? Meld het dan via onze website. De stadsdiensten ruimen een sluikstort zo snel mogelijk op en zoeken in het sluikstort naar aanwijzingen die leiden naar de overtreder. Een overtreder krijgt een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) én de opruimkost aangerekend. 

Gepubliceerd op woensdag 11 januari 2023 8 u.