Extra opvang paasvakantie

Inschrijven

Deze paasvakantie biedt de stad extra kinderopvang aan. Zo kunnen kinderen die deelnemen aan de sportkampen of De Speelfabriek voor en na de activiteiten langer blijven. Met dit proefproject wil de stad evalueren in welke mate de extra opvang meer flexibiliteit en gemak biedt voor de ouders.

Deze paasvakantie biedt de stad extra kinderopvang aan. Zo kunnen kinderen die deelnemen aan de sportkampen of De Speelfabriek voor en na de activiteiten langer blijven.

Wat?

In de paasvakantie zullen kinderen terechtkunnen op De Speelfabriek en de sportkampen van 8.30 tot 16.15 uur. De Bengelbende zorgt voor opvang vanaf 6.30 uur tot aanvang van de activiteiten en na de activiteiten tot 18.15 uur. Voor deze extra opvang door De Bengelbende gelden dezelfde tarieven als voor de voor- en naschoolse opvang. De stad zorgt ook voor verplaatsing van De Bengelbende in Sint-Dimpna naar de sportkampen en De Speelfabriek.

Wanneer?

  • De sportkampen vinden plaats van 2 tot en met 5 april. De inschrijvingen hiervoor starten op 19 februari om 18 uur via www.geel.be/sportkampen.
  • De Speelfabriek organiseert haar activiteiten van 8 tot en met 12 april. Om deel te nemen aan de gewone speeldagen hebben kinderen een speelpas nodig. Voor Speelfabriek Deluxe moeten ouders hun kinderen wel inschrijven via www.geel.be/speelfabriek. De inschrijvingen hiervoor starten op 11 maart om 18 uur.

Waarom?

De Speelfabriek en de sportkampen vallen heel hard in de smaak bij ouders en kinderen. De activiteiten zijn echter niet altijd toegankelijk voor werkende ouders, omdat de opvangperiode ervoor en erna beperkt is. Daarom slaan De Bengelbende, dienst jeugd en dienst sport de handen in elkaar om in de paasvakantie extra opvangmogelijkheden te organiseren. Met dit proefproject willen we evalueren in welke mate de extra opvang meer flexibiliteit en gemak biedt voor de ouders.

Inschrijven

Ouders die gebruik willen maken van de extra opvang bij De Bengelbende kunnen van 19 februari tot en met 31 maart (inschrijvingsperiode is verlengd) hun kind inschrijven via www.geel.be/extraopvang. Let op: opvang bij De Bengelbende is enkel voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.