Oude schoolsite op St.-Dimpnaplein krijgt groene invulling

De inwoners van Sint-Dimpna krijgen volgend jaar een groen plein in de dorpskern. Het oude schoolgebouw aan de kerk maakt plaats voor een publieke groene ruimte waar jong en oud kunnen vertoeven. In oktober start de stad met de afbraak van het gebouw. Het stadsbestuur wil de site ontharden zodat er een publiek groen plein ontstaat. Met dit project speelt de stad in op de vraag van de inwoners naar meer groen in hun dorpskern.

De inwoners van Sint-Dimpna missen een publieke groene ruimte in hun dorpskern. Dat blijkt uit verschillende overlegmomenten in het verleden. Daarnaast wees technisch onderzoek uit dat er erg ingrijpende renovatiewerken en grote investeringen nodig waren om het oude schoolgebouw veilig en geschikt te maken. De stad kiest er daarom voor het gebouw te slopen en de site te ontharden zodat er ruimte is voor meer groen waar zowel de bewoners als omliggende scholen van kunnen genieten. Dit plein zal zo een aangenaam geheel vormen met de groene begraafplaats rond de St.-Dimpnakerk.

Planning van de werken

De afbraakwerken zijn gestart en zullen weinig tot geen hinder veroorzaken. Als alles vlot verloopt duren de afbraakwerken ongeveer drie maanden. Stad Geel houdt zich aan het charter werftransport, er zal dus geen werftransport zijn tijdens de begin- en einduren van de scholen in de omgeving. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers is het mogelijk dat de trage weg van Laar naar het kerkhof van Sint-Dimpna tijdelijk afgesloten wordt.

Ontmoetingsplaats in het groen

Het plein krijgt een inheemse bloemenweide en verder ook gazonzones en zitgelegenheid. De stad streeft ernaar om het plein in de loop van het voorjaar van 2022 toegankelijk te maken. De tuinmuur rond de school blijft bestaan. In een nieuw stuk tuinmuur wordt een verwijzing naar de geschiedenis van de school verwerkt.

Stap voor stap naar een aangename dorpskern

Het nieuwe groene plein is een eerste stap om de directe omgeving rond het Sint-Dimpnaplein te transformeren naar een aangename en veilige plaats. Agentschap Wegen & Verkeer voorziet in de komende jaren een herinrichting van de gewestweg N118 die over het Sint-Dimpnaplein loopt. De bedoeling daarvan is om het Sint-Dimpnaplein veiliger te maken voor alle weggebruikers en leefbaarder voor de bewoners in afwachting van het doortrekken van de ring. Dit project zit nu nog in de beginfase.

Gepubliceerd op maandag 11 oktober 2021 13.30 u.