Overlijdensaangifte - levenloos geboren kind

Wanneer u als ouder geconfronteerd wordt met de geboorte van een levenloos kind, moet er een akte van overlijden opgesteld worden vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen. U doet deze aangifte bij de dienst burgerzaken.

Recent werd de wetgeving uitgebreid, deze trad in werking vanaf 31 maart 2019:

 • Geboorte van een levenloos kindje waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen van de bevruchting: 
  • aangifteplicht
  • ouders hebben keuzemogelijkheid om een voornaam/familienaam op te nemen in akte van een levenloos kind
 • Geboorte levenloos kindje waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen na de bevruchting:
  • keuze voor aangifte en vrijwillige opmaak van akte van een levenloos kind
  • ouders kunnen een voornaam geven (familienaam niet voorzien)

Van het overlijden wordt een overlijdensakte opgemaakt.

Overgangsmaatregel

 • Binnen een jaar na de inwerkingtreding kunnen ouders die na een zwangerschapsduur van 180 dagen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand al een akte van een levenloos kind hadden laten opmaken, vragen de naam van hun kind te vermelden. 
 • Ouders die onder de vroegere regelgeving geen akte van een levenloos geboren kind konden laten opmaken, kunnen dit binnen een jaar na de inwerkingtreding mits een medisch attest de zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen aantoont. De overgangsbepalingen vermelden geen tijdslimiet in het verleden om die inschrijving te kunnen uitvoeren.

Van het overlijden wordt een overlijdensakte opgemaakt.

Procedure

 • Het overlijden moet officieel vastgesteld worden. De dokter, die het overlijden heeft vastgesteld maakt een attest van overlijden op met vermelding van de zwangerschapsduur.
 • In de praktijk zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. U kunt het als ouder ook zelf doen.

Uitzonderingen

Wanneer uw kindje leefde op het ogenblik van de geboorte, maar overleed vooraleer de geboorte aangegeven werd, zal u de geboorte moeten aangeven bij de ambtenaar burgerlijke stand. Daarna zal onze medewerker een overlijdensakte opmaken aan de hand van de documenten van de begrafenisondernemer.

Wat meebrengen

 • Overlijdensattest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, met vermelding van zwangerschapsduur
 • Identiteitsbewijs ouders. Als de ouders niet getrouwd zijn of als er geen erkenning voor de geboorte werd opgemaakt, kan de opname van de vader of meemoeder in de akte gevraagd worden.
 • Trouwboekje
 • Bewijs van erkenning voor de geboorte (indien van toepassing), als er geen erkenning werd opgemaakt: een toestemming van de moeder dat de vader opgenomen mag worden in de akte