Overzicht lezingen & workshops

  Differentiatie in de klas
    ICT en differentiatie: de ideale combo Schoolmakers - Erik Devlies 3 uur
   
  Welbevinden en zelfzorg voor leerkrachten
    Zuurstof voor leerkrachten (zelfzorg) Laurien Tielens 3 uur
   
  Omgaan met ASS
    Autismebelevingscircuit Elke Dehouwer 3 uur
         
         
  Welbevinden van leerlingen
    Introductie ‘Aandacht in actie’ ( weerbaarheidstraining) Arktos - Tom Cools 1,5 uur
    Wat is lastig gedrag? Versterken van zelfvertrouwen en veerkracht. Annemie Hoet 3 uur
    Talentgericht werken met kinderen Danielle Kohl 3 uur
         
  Leesstimulatie
    Van leesscan naar leesplan AP Hogeschool samen met iedereen leest, Iris Vansteelandt 3 uur
    Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek! Luisterpuntbibliotheek 1,5 uur
   

Werking en aanbod bibliotheek Geel. Inspiratie voor het kleuteronderwijs en beginnende lezers.

Bibliotheek Geel, Stijn sterckx 1,5 uur
   

Werking en aanbod bibliotheek Geel. Inspiratie voor leerkrachten vanaf het derde leerjaar.

Bibliotheek Geel, Stijn sterckx 1,5 uur
         
  Taalbeleving
    SMOG Spreken met ondersteuning van gebaren Chrisje Bertels 3 uur
         
  Gelijke kansen en diversiteit
    Van huiswerkbegeleiding naar leerondersteuning: wat je als school kan doen. Dienst gelijke kansen, Marjan Stroobants 1,5 uur
    Knap lastig in de klas HIVSET, Griet Severeyns 1,5 uur
    Zorgen voor een veilig klasklimaat HIVSET, Griet Severeyns 1,5 uur
    Anderstalige nieuwkomers op school HIVSET, Lieve Lenaerts 1,5 uur
    Islam en de kijk op opvoeding (Verschil tussen religie en cultuur) Saliha El Makhloufi 3 uur
    Racisme/discriminatie/pesten Bachir Bouhaïta 3 uur
    Positie van meisjes en vrouwen in de islam Shrifa Bouchenaoui en Nassira Anzagh 1,5 uur
         
  Evalueren (breed, permanent,…)
    Evalueren en groeigericht rapporteren Thomas more, Fabienne Geuens 3 uur
    Evalueren in de kleuterklas Thomas more, Priscilla Smullenberghs 3 uur
         
         
  Digitalisering: Smartboard
    Interactief gebruik van het digibord via Prowise Presenter 10 Thomas more, Ruth Hermans 3 uur
         
  EHBO
    EHBO voor leerkrachten Rode Kruis 3 uur