Parkeerverordening

De stad Geel wil haar inwoners zo veel mogelijk stimuleren om te wandelen en om voor langere verplaatsingen de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Later komen daar wellicht ook autodelen en zelfrijdende vormen van elektrisch vervoer bij. De stad neemt verschillende maatregelen om dit te bereiken en daar komt nu een aanpassing van de stedenbouwkundige verordening rond parkeren bij.

De huidige ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over parkeren en stallen van auto’s en fietsen’ dateert van 2012 en is niet meer van deze tijd. Omdat de verordening hierdoor steeds vaker goede en duurzame projecten tegenhoudt, past de stad ze nu op korte termijn aan. Met de aanpassingen in de parkeerverordening wil de stad Geel de overgang naar een duurzamere mobiliteit in haar stad verder stimuleren. Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad een aantal belangrijke aanpassingen voorgesteld in de parkeerverordening

De belangrijkste punten voor de aanpassingen van de parkeerverordening zijn de volgende:

  • Het fietsgebruik moet aantrekkelijker worden gemaakt
  • Autodelen moet worden gestimuleerd
  • Er moet meer aandacht zijn voor elektrische fietsen en auto's
  • Een parkeerbeleid op maat moet mogelijk zijn, waarbij ontwikkelaars die inzetten op duurzame projecten en duurzame mobiliteit een aangepaste parkeernorm kunnen bekomen.

De ambities samen met de Gelenaars realiseren!

Het aanpassen van de parkeerverordening alleen zorgt natuurlijk niet voor meer verplaatsingen te voet, op de fiets of tot meer deel-mobiliteit. Om die reden zal de stad onder andere verder blijven werken aan sensibilisering van haar inwoners, aan investeringen in het netwerk van trage wegen, enzovoort. Bovendien wil de stad ook het goede voorbeeld geven door haar eigen mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen.

Openbaar onderzoek

Over de aanpassingen van de parkeerverordening wordt van 11 april tot en met 10 mei 2018 een openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij alle inwoners van Geel kunnen reageren op de voorstellen. Iedereen die over de gedeeltelijke herziene parkeerverordening bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze tijdens de periode van het openbaar onderzoek overmaken aan de Dienst Stadsontwikkeling van stad Geel, door een email te sturen naar stadsontwikkeling@geel.be, of via de post t.a.v. Stad Geel, t.a.v. dhr Krabbenborg, Werft 20, 2440 in Geel.