Herziening Parkeerverordening

De stad Geel wil haar inwoners zo veel mogelijk stimuleren om te wandelen en om voor langere verplaatsingen de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Later komen daar wellicht ook autodelen en zelfrijdende vormen van elektrisch vervoer bij. De stad neemt verschillende maatregelen om dit te bereiken en de aanpassing van de parkeerverordening was hiervoor één van de eerste.

De oude ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over parkeren en stallen van auto’s en fietsen’ dateert van 2012 en was niet meer van deze tijd. Omdat de verordening hierdoor steeds vaker goede en duurzame projecten tegenhield, werd de parkeerverordening aangepast. Met de aanpassingen in de wil de stad Geel de overgang naar een duurzamere mobiliteit in haar stad verder stimuleren.

Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad op 25 juni 2018 een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd in de parkeerverordening. De belangrijkste punten voor de aanpassingen van de parkeerverordening zijn de volgende:

  • Het fietsgebruik wordt aantrekkelijker gemaakt
  • Autodelen wordt gestimuleerd
  • Meer aandacht voor elektrische fietsen en auto's
  • Een parkeerbeleid op maat moet mogelijk zijn, waarbij ontwikkelaars die inzetten op duurzame projecten en duurzame mobiliteit een aangepaste parkeernorm kunnen bekomen.

De ambities samen met de Gelenaars realiseren!

Het aanpassen van de parkeerverordening alleen zorgt natuurlijk niet voor meer verplaatsingen te voet, op de fiets of tot meer deel-mobiliteit. Om die reden zal de stad onder andere verder blijven werken aan sensibilisering van haar inwoners, aan investeringen in het netwerk van trage wegen, enzovoort. Bovendien wil de stad ook het goede voorbeeld geven door haar eigen mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen.