Participatieraad

De stad richt in 2019 een participatieraad op. Deze raad wordt een overlegorgaan met een brede samenstelling zodat hij op een objectieve manier initiatieven kan beoordelen. Inwoners of Geelse organisaties kunnen een initiatief voorleggen aan de participatieraad. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. De participatieraad bekijkt of het voorstel een versterking kan zijn voor het meerjarenplan. Past het niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen.