Stel je kandidaat voor de participatieraad

De gemeenteraad keurde op 1 april 2019 een inspraakreglement goed waarin staat hoe het bestuur inspraak organiseert in Geel. Vorige inspraakinitiatieven blijven bestaan. Er worden twee nieuwe inspraakmogelijkheden in het leven geroepen: een participatieplatform en een participatieraad.

Geef je idee online!

Vanaf nu werkt de stad met een online participatieplatform. Via www.ideevoorgeel.be kunnen inwoners hun ideeën geven om Geel beter te maken. De participatietrajecten die lopen voor verschillende projecten kun je hier terugvinden. Je krijgt er via de tijdslijn van elk project ook een duidelijk overzicht van wat er op welke termijn met uw inbreng gebeurt. Het platform zal een eerste keer ingezet worden om ideeën voor het meerjarenplan 2020-2025 te verzamelen onder de noemer Zeggetis. De komende maanden en jaren zal je steeds meer projecten op het platform vinden.

Participatieraad gaat aan de slag met burgerinitiatieven

Daarnaast start de stad ook een participatieraad op. Deze raad wordt een overlegorgaan met een brede samenstelling zodat hij op een objectieve manier initiatieven kan beoordelen. Inwoners of Geelse organisaties kunnen een initiatief voorleggen aan de participatieraad. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. De participatieraad bekijkt of het voorstel een versterking kan zijn voor het meerjarenplan. Past het niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen.

Graag je steentje bijdragen?

Wie zal er deel uitmaken van de participatieraad? Naast de schepen voor participatie en enkele ambtenaren zullen de meerderheids- en oppositiepartijen elk twee vertegenwoordigers aanstellen. Daarnaast zoekt de stad een vertegenwoordiger (geen raadslid) uit elk deeldorp. Heb je interesse? Dan kun je je via onderstaande knop kandidaat stellen tot eind juni.

Ik stel mij kandidaat

Inspraakreglement

Op 1 april keurde de gemeenteraad een inspraakreglement goed waarin staat hoe het bestuur inspraak organiseert in Geel. Bekijk het volledige inspraakreglement.

Gepubliceerd op maandag 3 juni 2019 5 u.