Planmatige aanpak voor het strooien bij winterweer

Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgt de strooidienst ervoor dat de gemeentelijke hoofdwegen en fietspaden ijs- en sneeuwvrij blijven. Door de grote hoeveelheid sneeuw en aanhoudende vriestemperaturen, is dat momenteel zeer moeilijk. De strooidiensten blijven dag en nacht uitrijden om het zo veilig mogelijk te maken op de hoofdwegen en fietspaden.

Sinds enkele jaren kiest de strooidienst in Geel voor een planmatige aanpak waarbij prioriteiten worden gesteld. De wegen worden gestrooid volgens drie vaste strooirondes. De routes omvatten verschillende centrumstraten, verbindings- en ontsluitingswegen (geen sluipwegen), openbaarvervoersverbindingen, fietsverbindingen (voor schoolgaande jeugd) waar geen fietspaden zijn, wegen naar rusthuizen, schoolomgevingen, industriezones, bruggen en eventuele omleidingen. In woonwijken wordt niet gestrooid, uitgezonderd in delen van de Leunen en het Velleke. Voor inwoners van woonwijken is het wennen maar ze geraken wel binnen een aanvaardbare straal op een gestrooide weg.

De strooidiensten merken dat het smeltwater deze dagen meteen weer bevriest dus zij blijven uitrijden maar het effect is spijtig genoeg niet overal even goed merkbaar. Matig dus je snelheid als je met de auto rijdt en kies vooral hoofdwegen om je met de auto of fiets te verplaatsen. Strooizout werkt beter waar veel gereden wordt en heeft weinig zin in straten met weinig verkeer.

Fiets- en voetpaden

De stadsdiensten staan ook in voor het strooien op fietspaden langs gemeentewegen. Ze nemen een aantal voetpaden voor hun rekening, zoals aan de bibliotheek, het zwembad, het stadspark, kerken, kerkhoven, vrije en stedelijke scholen, kinderopvang De Bengelbende en de tekenschool in Ten Aard. Op plaatsen die geen eigendom zijn van de stad, of die door externe organisaties gebruikt worden, strooien de stadsdiensten niet. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende parochiezalen en de omgeving van het OPZ.

Wat moet je zelf doen?

Elke inwoner is verplicht de stoepen, goten en rioolroosters voor de woning of onbebouwde eigendom vrij te houden van sneeuw en ijzel. Dit is opgenomen in de politiecodex onder artikel 14543: Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de bewoners, de uitbaters van de handelszaak en bij gebrek hieraan, de eigenaars van de percelen die grenzen aan de openbare weg, erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen of in eigendom hebben voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers op het voetpad wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.

Meer info over het strooien bij winterweer vind je op deze pagina

Gepubliceerd op dinsdag 9 februari 2021 8.09 u.