Privacybescherming wifi

1. Algemeen

1.1. Doel
Het doel van dit document is uitleggen hoe Stad Geel omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van het gratis wifi-netwerk van Stad Geel.

Het wifi-netwerk van Stad Geel wordt ter beschikking gesteld door Stad Geel, Werft 20, 2440 Geel onder de naam "Bezoeker Stad Geel".

1.2. Definities
In deze privacybescherming wordt verstaan onder:

  • Stad Geel: stad Geel, OCMW Geel, AGB cultuur Geel en AGB sport Geel
  • Dienst: het openstellen van het WiFi-netwerk van stad Geel.
  • Gebruiker: een natuurlijke persoon die van het WiFi-netwerk gebruik maakt.
  • WiFi-netwerk: een onbeveiligd draadloos netwerk van stad Geel dat de gebruiker gratis toegang biedt tot het internet.

1.3. Aanvaarding van dit privacybeleid
Wanneer voor de eerste keer verbinding wordt gemaakt met het wifi-netwerk van Stad Geel, moeten de voorwaarden van dit privacybeleid samen met de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard. Het privacybeleid kan via de website van Stad Geel worden gedownload of afgedrukt.

Door gebruik te maken van het wifi-netwerk van Stad Geel en na aanvaarding van dit privacybeleid, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Stad Geel of zijn vertrouwde dienstverleners de hierin beschreven persoonsgegevens verwerken.

1.4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van de terbeschikkingstelling van het wifi-netwerk van Stad Geel worden verzameld, is Stad Geel, Werft 20, 2440 Geel.

Alle vragen met betrekking tot dit privacybeleid, uw persoonsgegevens die door Stad Geel worden verwerkt als gevolg van uw gebruik van het wifi-netwerk van Stad Geel, of uw rechten op grond van toepasselijke wetgeving, kunt u ons mailen op privacy@geel.be. 

U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en vertrouwelijkheid van alle informatie en persoonsgegevens die u tijdens het gebruik van het wifi-netwerk van Stad Geel verzendt.

1.5. Welke informatie verzamelt Stad Geel van u en waarom?
Stad Geel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van het wifi-netwerk van Stad Geel alleen als die gegevens nodig zijn om de verbinding met de dienst en de verdere optimale levering daarvan te verzekeren, in het bijzonder:

  • het MAC-adres van het mobiele apparaat waarmee u verbinding maakt met het wifi-netwerk van Stad Geel;
  • het e-mailadres of openbare sociale-mediaprofiel dat u ons verstrekt voor uw registratie bij het wifi-netwerk van Stad Geel;
  • het e-mailadres als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Stad Geel.

Wat Stad Geel niet doet:

  • Uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid beschreven;
  • Persoonsgegevens verzamelen die opgenomen zijn in de informatie die tijdens het gebruik van het wifi-netwerk van Stad Geel wordt verzonden;
  • Uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de werking van het wifi-netwerk van Stad Geel of tenzij een bevoegde wetshandhavingsinstantie dit vraagt in een formeel verzoek om naleving van wettelijke verplichtingen.


1.6. Hoe verwerkt Stad Geel uw persoonsgegevens?
Stad Geel verwerkt alle persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden:

veilig en vertrouwelijk bewaard in een omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek;
bewaard zolang als nodig is om de levering van de dienst te verzekeren en nadien gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf uw aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.


1.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Dit privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil dat zich in verband met dit privacybeleid kan voordoen, zal worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken. 

1.8. Wijzigingen in het privacybeleid
Het geldende privacybeleid is altijd het privacybeleid dat van toepassing is op het moment dat u zich bij het wifi-netwerk van Stad Geel aanmeldt. Alle wijzigingen worden op de website van Stad Geel gepubliceerd en moeten worden geaccepteerd op het moment dat u zich aanmeldt.