Privélessen: richtlijnen voor lesgevers

Als je privézwemles wil geven in het stedelijk zwembad, dan moet je eerst bij de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) sport een aanvraag indienen voor erkenning als privézwemlesgever. Na goedkeuring van het dossier en ondertekening van de overeenkomst krijg je een kaart waarmee je je kenbaar kunt maken als erkend privézwemlesgever.

Procedure

Dien de aanvraag tot erkenning uiterlijk op 1 december in. Een aanvraag moet jaarlijks opnieuw ingediend worden. Alle aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de burgemeester.