Naar inhoud

Praktisch

Team cultuurbeleid

Markt 1

2440 Geel


tel. 014 56 66 85
cultuurdienst@geel.be

Meer info

Vrijwilligerswerk: gratis verzekeringspolis Provincie Antwerpen

Logo vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk.be

Provincie Antwerpen biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor aangesloten verenigingen.

Het volledige reglement met alle voorwaarden kan je onderaan downloaden.

 

Wat?

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

 

De polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden. Het gaat zowel om burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen.

 

De polis dekt 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar en is vooral bedoeld voor occasionele en tijdelijke initiatieven, die meestal buiten de gewone wettelijke verzekering vallen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

 

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de vzw's en lokale afdelingen van een koepel niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers.

 

Waarom?

Volgens de wet die het statuut van de vrijwilliger regelt, worden organisaties die met vrijwilligers werken, aansprakelijk gesteld voor de schade die de vrijwilligers veroorzaken én worden ze tegelijkertijd verplicht om hiervoor een verzekering te nemen.

 

Deze aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht geldt enkel voor vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid (vzw’s en openbare besturen) en voor feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel (zoals een plaatselijke afdeling van de Chiro, Scouts, Gezinsbond, Willemsfonds, …) of die personeel tewerkstellen (zoals de vakbonden).

 

Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, blijven dus persoonlijk aansprakelijk. Daarom wil de provincie ook die vrijwilligers, en zo zijn er heel wat, een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aanbieden, zodat ook zij beschermd zijn en niet het risico lopen op te draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement.

 

Hoe aanvragen?

Stap 1: Erkenningsnummer aanvragen. Dit doe je rechtstreeks bij de Provincie Antwerpen. Ze beschikken over een aanvraagformulier.

 

Stap 2: Activiteit melden. Dit doe je rechtstreeks bij de verzekeraar Belfius. Ook hiervoor is een webformulier.

 

Opgelet:

  • een erkenningsnummer aanvragen kan 6 weken duren;
  • wacht tot december met aanvragen voor erkenning in verband met activiteiten die pas in het volgende kalenderjaar doorgaan;
  • meld de te verzekeren activiteit minstens drie werkdagen voorafgaand aan deze activiteit bij Belfius Verzekeringen. Je moet enkel het nodige aantal vrijwilligersdagen melden;
  • je hoeft het aantal goedgekeurde dagen niet in één keer op te nemen, je mag ook spreiden.