Naar inhoud

Praktisch

Sportraad

Fehrenbachstraat 26A

2440 Geel


tel. 014 56 67 00
fax 014 56 67 18
sportraad@geel.be

Sportraad - Algemene Vergadering

 

Leden Algemene Vergadering

  • Alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Geel.
  • Deskundigen betreffende sport. Deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die al lid is van de sportraad.

 

Bevoegdheden Algemene Vergadering

  • De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad.
  • Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de AV.
  • De aanstelling en het ontslag van de bestuurders.
  • De aanstelling van de rekeningnazichters.
  • De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad.
  • Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.
  • Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag.