Naar inhoud

Praktisch

Sportraad

Fehrenbachstraat 26A

2440 Geel


tel. 014 56 67 00
fax 014 56 67 18
sportraad@geel.be

Sportraad - Raad van Bestuur & Werkgroepen

bestuur sportraad

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit maximum 15 leden, waaronder 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter en 1 penningmeester. De leden worden verkozen door de Algemene Vergadering (AV) voor een termijn van zes jaar, gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen. De Raad van Bestuur vergadert minstens tien keer per jaar.

De Raad van Bestuur van de Geelse sportraad bestaat uit:

1. Frans Baeten

2. Joris Daems

3. Marc Daems

4. Freddy Geyskens

5. Roger Gilis (ondervoorzitter)

6. Dirk Goukens 
7. Erik H'Madoun (penningmeester)
8. Luc Kempen
9. Patrick Maes

10. Gitte Schellekens

11. Marc Sterckx 
12. Roger Van Bael (voorzitter)

13. Paul Vangeel

14. An Vanlommel

15. Jan Vleugels

Schepen Nadine Laeremans en diensthoofd sport Joke Leijssen wonen de bestuursvergaderingen bij als waarnemers.

 

Bevoegdheden Raad van Bestuur

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de AV zijn toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

 

Werkgroepen

Buiten de maandelijkse vergaderingen van de RvB, kunnen de leden van de RvB in werkgroepen vergaderen. Sommige werkgroepen werken permanent, andere tijdelijk. Er kan te allen tijde een werkgroep met tijdelijke duur en welomschreven opdracht opgericht worden. De werkgroepen mogen externen uitnodigen op hun vergaderingen.

Voor elke werkgroep wordt een verantwoordelijke aangeduid. Zij werken in beperkte groep de dossiers uit ter goedkeuring van de RvB. Zij hebben geen autonoom beslissingsrecht. De RvB legt een uitgewerkt werkgroepvoorstel voor aan het gemeentebestuur.