Naar inhoud

Praktisch

Sportraad

Fehrenbachstraat 26A

2440 Geel


tel. 014 56 67 00
fax 014 56 67 18
sportraad@geel.be

Sportraad - Organogram

Organigram dat sportraad kadert in bredere structuur

Het gemeentelijk sportbeleid wordt onderzocht, uitgevoerd en begeleid door een team van medewerkers, waarbij het schepencollege en de gemeenteraad de beleidsverantwoordelijken zijn, de sportraad als raadgevers en als inspraak van de basis fungeren, terwijl de sportdienst of sportfunctionarissen de uitvoerders van het sportbeleid zijn.


Schepen van sport

Het gemeentelijk sportbeleid wordt bepaald door de gemeenteraad en het schepencollege. Vanuit dit college wordt de schepen van sport aangeduid om de samenwerking van de sportbasis met de gemeentelijke overheid waar te maken. De schepen van sport is de aangewezen persoon om de sportbelangen te verdedigen in het schepencollege en de gemeenteraad.

 

Sportraad

De gemeentelijke sportraad is het adviesorgaan binnen de gemeente waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties die in de gemeente actief zijn, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren. Het meest voorname element in een sportraad is de communicatie tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur. Alle informatie, zowel van het gemeentebestuur naar de sportverenigingen als andersom, moet in de sportraad kunnen worden besproken.

 

Ook in het beheer van de sportinfrastructuur heeft de sportraad een enorme inbreng door het vaststellen van tarieven, het plannen en vernieuwen van sportinfrastructuur, … . Op het gebied van promotie dient elk initiatief in de sportraad meegedeeld te worden, gestalte te krijgen en moet op steun kunnen rekenen van de sportraad. Ook de logistieke steun aan het verenigingsleven wordt via de sportraad bepaald.

 

Sportdienst

De gemeentelijke sportdienst is het uitvoerend orgaan van het gemeentelijke sportbeleid en staat onder leiding van een sportfunctionaris. De twee grote terreinen waarop een gemeentelijke sportdienst actief bezig zal zijn is enerzijds het beheer van de sportinfrastructuur en anderzijds de sportpromotie.