Naar inhoud

Praktisch

Grondgebonden zaken - klantencontactcentrum

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Riolering en waterzuivering: zoneringsplannen

Zoneringsplan stad Geel

 

 

Het openbaar onderzoek van het zoneringsplan stad Geel liep over een periode van 60 dagen startend op woensdag 5 december 2007 en eindigend op zondag 3 februari 2008. Volgens Europese Richtlijnen is Vlaanderen de komende jaren verplicht het afvalwater van alle woningen op Vlaams grondgebied te zuiveren. Hoewel op dit ogenblik de meeste woningen aangesloten zijn op de openbare riolering, is een omvattend actieplan nodig. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwierp hiervoor de zoneringsplannen.

 

 


Wat is een zoneringsplan?

 

Op het zoneringsplan staat voor elk huis in Geel vermeld op welke manier het afvalwater wordt gezuiverd.

 

 


Er zijn drie mogelijkheden :

 

 

  • Aansluiten op de infrastructuur die al onder de grond zit.
  • Aansluiten op de infrastructuur die de gemeente nog zal bouwen.
  • Plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

 

 


Het zoneringsplan onderscheidt dan ook 3 verschillende zones :

 

  • Centraal gebied: deze woningen zijn verplicht aan te sluiten op de reeds bestaande riolering, die het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie leidt.
  • Groene cluster: deze woningen dienen afvalwater en hemelwater te scheiden om in de toekomst aan te sluiten op de gescheiden riolering die hier zal worden (her)aangelegd.
  • Rode cluster: deze woningen moeten het afvalwater zuiveren door de aanleg van een IBA.

Enkel de meest afgelegen woningen zullen niet aangesloten worden op de openbare riolering. Het aansluiten van deze woningen op riolering is onverantwoord duur. Voor deze woningen zal de zuivering van het afvalwater via een Individuele Behandelingsinstallatie (IBA) gebeuren. In principe moet de eigenaar daar zelf voor instaan. De Stad Geel kiest er echter voor de aankoop, het aanleggen en onderhouden van de IBA’s in eigen beheer te doen en de kosten zelf te dragen. 


Informatievergaderingen

 

Op dinsdag 11 december 2007 organiseerde stad Geel voor alle bewoners uit een rode cluster een informatievergadering over het zoneringsplan. Op woensdag 12 december 2007 organiseerde stad Geel voor alle bewoners uit een groene cluster een informatievergadering over het zoneringsplan. Je kan de verslagen onderaan deze pagina downloaden.

 

 


Zoneringsplannen inkijken

 

Tot 3 februari 2008 kregen de bewoners de kans het zoneringsplan in te kijken en opmerkingen te geven.