Naar inhoud

Praktisch

Team cultuurbeleid

Markt 1

2440 Geel


tel. 014 56 66 85
cultuurdienst@geel.be

Meer info

Subsidie straatfeesten, wijkfeesten, feesten in een deeldorp

Verkeersbord bebouwde kom als focus op de deeldorpen

Organiseer je een feestje in je straat, wijk of deeldorp? Hiervoor kan je een financiële ondersteuning krijgen van de stad. Hiermee wil Geel het sociaal contact in buurten bevorderen.

 

Gemeenschapsvorming is en blijft een belangrijk gegeven. Geel zet hier graag op in. Daarom komen straatfeesten, wijkfeesten of feesten in een deeldorp in aanmerking voor een subsidie. Straat- en wijkfeesten kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen van maximum 75 euro. Feesten in een deeldorp kunnen één maal per twee jaar aanspraak maken op een subsidie van maximum 1500 euro.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toelage moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Neem hiervoor het volledige reglement door, dat vind je onderaan de pagina. Enkele voorbeelden zijn:

  • het feest vindt plaats in Geel;
  • de initiatiefnemers wonen in de betrokken straat, wijk of deeldorp;
  • het ingediende project moet zich tot alle inwoners van de straat, wijk of deeldorp richten;
  • op het promotiemateriaal vermeld je het logo van Geel;
  • tijdens het feest hang je een banner of vlag van Geel.

 

Voor feesten in een deeldorp wordt naast bovenstaande voorwaarden nog gevraagd dat ze een samenwerking kunnen voorleggen tussen minimum 3 erkende verenigingen van het deeldorp, waarvan minimum 2 (socio-)culturele.

 

Bovendien komen enkel feesten die het buurtleven en ontmoeting stimuleren in aanmerking voor de subsidie. Voor privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter en activiteiten met een winstoogmerk kan je geen financiële ondersteuning aanvragen. De subsidie dient om kosten zoals animatie (bijvoorbeeld springkasteel, DJ, drukwerk, verzekering...) te bekostigen. Eten en drinken komen niet in aanmerking.

 

Aanvragen

Een subsidie aanvragen doe je via de cultuurdienst. Je vindt het formulier onderaan. Je dient je aanvraag ten laatste 1 maand en ten vroegste 6 maanden voor de activiteit in. De subsidies worden uitbetaald na het binnenbrengen van bewijsstukken.