Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Meer info

Wilsverklaring euthanasie

Euthanasie

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

 • Je kan je wil over het levenseinde uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, volgens de wet geldt deze wilsverklaring echter maar voor een beperkte situatie: ‘wanneer je NIET MEER BIJ BEWUSTZIJN bent en die toestand ONOMKEERBAAR is’. In de praktijk betekent dit dat je wilsverklaring voor de uitvoering van euthanasie alleen geldt voor het geval je in een onomkeerbare coma terechtkomt. 
 • De wilsverklaring euthanasie geldt dus NIET voor situaties waar het bewustzijn (al dan niet ernstig) verstoord is, maar waar men nog wel gedeeltelijk bij bewustzijn is (ziekte van Alzheimer, dementie, hersentumoren, aids...)

 

Praktische informatie  

 • Je stelt de wilsverklaring op voor euthanasie bij onomkeerbare coma (Formulier kan je downloaden onderaan de pagina).  Wanneer je zelf fysiek niet in staat blijkt om de wilsverklaring op te stellen (bv. door verlamming) kan iemand anders dit in jouw plaats doen. Je moet wel de reden opgeven en deze bekrachtigen met een medisch getuigschrift.
 • Twee getuigen moeten het document mee ondertekenen om het te ‘wettigen’.
  • Minstens 1 getuige moet een persoon zijn die ‘geen materieel belang’ heeft bij het overlijden (dus geen erfgenaam of begunstigde in een testament).
  • De getuigen worden niet verder betrokken bij mogelijk overleg. Je kunt hiervoor wél 1 of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen
 • Eén of meer vertrouwenspersonen zullen instaan voor het uitvoeren van je wens
  • Ze zullen in jouw naam spreken wanneer je in een coma terechtkomt, je wilsverklaring bekendmaken (aan de arts) en voor jou opkomen. Hun belang kan dus niet genoeg benadrukt worden.
  • De vertrouwenspersoon kan ook als getuige gefungeerd hebben, m.a.w. je kunt iemand niet alleen als getuige maar ook als vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersoon mag om het even wie zijn.

Wat doe je met het document?

 • Maak kopieën die je aan enkele mensen overhandigt (bv. de vertrouwensperso(o)n(en), je huisarts, familie, …).
 • Vanaf 1 september 2008 kan je deze wilsverklaring laten registreren bij de gemeente . Breng hiervoor persoonlijk een volledig en correct ingevulde wilsverklaring binnen op de dienst burgerzaken van jouw woonplaats (Werft 20, 2440 GEEL). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt het bericht over aan FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu die het in een centrale gegevensbank registreert en bewaart. Dat signaal komt dan in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van vertrouwenspersonen die zijn aangewezen. Artsen kunnen de centrale gegevensbank raadplegen om na te gaan of hun patiënt over een geregistreerde wilsverklaring beschikt (en wie de eventuele vertrouwenspersoon is).
 • Registratie is niet verplicht en geeft geen juridische meerwaarde aan het document.  Maar de kans dat de arts niet op de hoogte zal zijn van het bestaan van een dergelijk document wordt wel kleiner.

Hernieuwing

 • De wilsverklaring blijft maar 5 jaar geldig zolang men wilsbekwaam blijft. Het document moet dan hernieuwd/bekrachtigd worden (nieuwe handtekening en datum).
 • Wanneer je tijdens de 5-jarige periode wilsonbekwaam (bv. dement) wordt blijft de wilsverklaring onbeperkt geldig.