Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Diftar - sociale correcties

In uitzonderlijke gevallen worden de tarieven voor Diftar aangepast. Dit is het geval bij:

  1. Leefloontrekkers, personen met een laag inkomen (inkomen max. 20% hoger dan het leefloon) en personen met een IGO-statuut hebben recht op een toelage van 24 euro / jaar. Die toelage moet bij het OCMW aangevraagd worden. Dit gebeurt best via de maatschappelijk werker of tijdens het eerste gesprek met de Sociale Dienst van het OCMW.
  2. Incontinentiepatienten kunnen een toelage krijgen van 25 euro/jaar.
  3. Gezinnen met jonge kinderen krijgen per kind een premie van 22 euro/jaar voor de eerste 2 jaar en 11 euro voor het 3de jaar naar de geboorte van het kind.