Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Wet Dedecker aangepast

Betere compensatievergoedingen bij hinder openbare werken (Wet Dedecker).

 

Zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein komen in aanmerking voor bepaalde compensatievergoedingen. Op federaal niveau is er de wet Dedecker. De zelfstandige die vindt dat hij het slachtoffer is van hinder door werken op het openbaar domein, kan een aanvraag om schadevergoeding indienen bij het Participatiefonds. Als de vraag ontvankelijk en gegrond bevonden wordt, geeft het Participatiefonds een compensatievergoeding voor het inkomensverlies. De ministerraad besliste onlangs om dit bedrag op te trekken van 44,20 € naar 70 €.

 

Om in aanmerking te komen voor deze compensatievergoeding was de zelfstandige voorheen verplicht om minstens 14 dagen de deuren te sluiten. Deze periode wordt nu gehalveerd tot 7 dagen.

 

Om de vergoeding te verkrijgen, moet de zelfstandige voldoen aan bepaalde criteria en moeten een aantal formulieren worden ingevuld.

 

Meer info
www.openbarewerken-zelfstandigen.be.