Naar inhoud

Drughulp - luisterend oor

Mensen die vragen hebben over eigen druggebruik of dat van anderen (kind, ouder, partner, ...), kunnen beroep doen op de laagdrempelige hulpverlening van de dienst.


Laagdrempelig werken houdt volgende principes in:

  • We willen een veilig kader aanbieden dat mensen op een positieve manier aanspreekt. Wij trachten te vertrekken vanuit de sterke kanten van mensen om van daaruit verandering te stimuleren.
  • We stellen ons neutraal op. Als we standpunten zouden innemen, gaan we mensen discrimineren. Dit zou ingaan tegen onze visie die zegt dat iedereen zich tot de dienst kan wenden.
  • We werken op tempo en op maat van de hulpvrager. Mensen zullen van ons niet horen wat ze moeten doen. Wel wordt er vanuit eigen verantwoordelijkheid gepraat over wat eventueel zou kunnen gedaan worden.
  • We werken vanuit een beroepsgeheim, dat zegt dat inhoudelijke gegevens niet mogen doorgegeven worden.
  • We werken vraaggericht. Dit wil zeggen dat wij niet beslissen of iemand beroep doet op de dienst of niet.