Naar inhoud

Drugpreventie - voordrachten

Het doel van drugpreventie is om alle mensen, alle sociale actoren en het beleid sterker te maken in het omgaan met de drugthematiek. De preventiedienst ondersteunt preventieve programma's en lessenpaketten, biedt vormingen aan leerkrachten, richt druginfo-avonden in.

We merken dat het thema druggebruik bij veel mensen vragen oproept. Veel vragen kunnen al beantwoord worden door beroep te doen op iemand die duidelijkheid kan scheppen doorheen al die verschillende producten en verhalen die errond verteld worden.


Naast productinformatie trachten wij mensen inzicht te geven in de factoren die meespelen bij de mens in relatie met zichzelf en de maatschappij waarin we leven. We willen graag een realistisch verhaal vertellen dat mensen kan ondersteunen in hun kijk naar en eventuele aanpak van druggebruik.