Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Vrije beroepen - inschrijving KBO

Inschrijving in de kruispuntbank

Vanaf 1 juli 2009 zal ieder vrij beroep moeten ingeschreven worden in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), ongeacht of dit beroep wordt uitgeoefend door een zelfstandige of een vennootschap. Tot dusver was de registratie enkel nodig voor vennootschappen of voor wie personeel in dienst had.  Het ondernemingsnummer dat je krijgt bij inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, vervangt alle andere indentificatienummers en zal dienen als uniek identificatienummer naar alle overheden toe.

In Geel kan je een vrij beroep inschrijven bij het ondernemingsloket KMO Direct, Diestseweg 63, 2440 Geel. Je kan hier ook terecht voor meer informatie.

Meer info
www.kmodirect.be
www.mijnvrijberoep.be