Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

R.U.P. Wijdbosch

Na 4 jaar van voorbereiding, is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wijdbosch op 31 mei 2012 goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Tot het laatste moment voor de vaststelling van het RUP door de gemeenteraad op 29 maart 2012, is er door de stad Geel gewerkt aan het plan om de inhoud goed af te stemmen op zowel de ambities van de stad Geel als op de wensen van omwonenden en belanghebbenden. Het resultaat mag er zijn, een plan waarmee verschillende maatschappelijk belangrijke projecten in het centrum van Geel doorgang kunnen vinden, dat ook nog eens zo goed mogelijk is afgestemd op de omgeving.

 

Verschillende plandelen

Het RUP Wijdbosch bestaat uit een aantal verschillende plandelen tussen de Kollegestraat en Eikevelden:

  • Een plandeel ten noorden van de Gasthuisstraat, ter hoogte van het scholencomplex in de Kollegestraat en het Schuttershof heeft tot doel de ruimtelijke reorganisatie van het Sint Aloysiuscollege in dit gebied en de daarmee samenhangende realisatie van een zone voor sport en spel inclusief een nieuwe sporthal mogelijk te maken.
  • Een plandeel ten zuiden van de Gasthuisstraat, dat begrensd wordt door Eikenvelden, Laar de Gasthuisstraat en rond de J.B. Stessenstraat (zone rond rusthuis en ziekenhuis), hebben voornamelijk tot doel een oplossing mogelijk te maken voor de huidige parkeerproblematiek, om de ontsluiting voor zwakke weggebruikers en openbaar vervoer te verbeteren en om de realisatie van een waterretentiebekken mogelijk te maken.
  • Een plandeel aan de Diestseweg (locatie Den Echoo van het OCMW) betreft een diep perceel waarvoor een herbestemming nodig is om een optimale ontwikkeling mogelijk te maken.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werden door omwonenden van de plangebieden en door belanghebbenden veel bezwaarschriften tegen het ontwerp van het RUP ingediend. Gevreesd werd vooral voor een toename van de verkeersdruk, voor toenemende parkeerproblemen rond het Schuttershof en voor overlast van de nieuwe sporthal. Op basis van de bezwaarschriften en het advies hierover van de GECORO werd het plan op veel onderdelen aangepast, waardoor mogelijke problemen in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook werd door KOGEKA besloten om de sporthal voor een deel onder het maaiveld te bouwen, zodat de overlast van het gebouw voor de omwonenden nog verder wordt verminderd.

 

Het resultaat

Na de in werking treding van het RUP Wijdbosch in juli van 2012 zal het plan voor verschillende belangrijke openbare functies in het centrum van Geel nieuwe kansen voor een gezonde toekomst bieden. Het ziekenhuis kan haar parkeerproblematiek eindelijk oplossen, het Sint Aloysiuscollege kan haar gebouwen vernieuwen en een sporthal bouwen, Den Echoo van het OCMW kan uitbreiden en het Centrum voor Basiseducatie kan haar intrek nemen in Kollegestraat 25. Dit alles echter goed afgestemd op de draagkracht van de omgeving en met zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden.