Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

R.U.P. Zonevreemde bedrijven

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zonevreemde bedrijven werd op 14 maart 2013 goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Op basis van een uitgebreide inventarisatie van alle zonevreemde bedrijven op het grondgebied van de stad Geel, werden een aantal bedrijven geselecteerd die in aanmerking kwamen voor opname in het ruimtelijke plan.

In het RUP Zonevreemde bedrijven werden de volgende bedrijven opgenomen:
1. Garage Michiels (gelegen aan de Retieseweg): bestendiging huidige toestand, met beperkte uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande perceel.
2. Boeckmans Walter bvba (aan de Larumsebrugweg nabij Larum): bestendiging huidige toestand, met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
3. Garage Haesen (gelegen aan de Molseweg): bestendiging op de huidige locatie met uitbreidingsmogelijkheden binnen de huidige percelen.
4. Groenbedrijf Jos Baeck (gelegen aan de noordzijde van Stelen): bestendiging huidige toestand, met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
5. Horemans keukens en meubelen (gelegen aan de Olenseweg nabij Larum): opname van de voormalige locatie van Mannaerts NV in de bedrijfssite van Horemans als parkeerlocatie na de sloop van de bedrijfsgebouwen van Mannaerts en beperkte uitbreiding van het bedrijf Horemans aan de bestaande bedrijfsgebouwen.
6. KMO-zone Koning Albertstraat (gelegen aan de Koning Albertstraat, momenteel geheel ingenomen door Houthandel Lavrijsen): bestendiging van huidige bedrijvenzone volgens gewestplan, met de beperking dat de site slechts kan worden gebruikt voor één bedrijf en met de toevoeging van groenbuffers rond de bedrijvenzone.
7. Brouwerij Fisser (gelegen aan de Smallerijt in Zammel): bestendiging van de huidige locatie, onder strenge voorwaarden voor een betere inpassing in de omgeving.
8. Bistro Vincent (gelegen aan de Hondstraat, ten zuiden van de zuidelijke Ring rond Geel): bestendiging huidige locatie, met uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande perceel.
9. Tankstation VDV (gelegen aan de Retieseweg): bestendiging van de huidige locatie, met beperkte uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande perceel.

Openbaar onderzoek
Voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde bedrijven werd van 30 juli tot en met 27 september 2012 een openbaar onderzoek gehouden. Tijdens dit onderzoek werden verschillende bezwaren ingediend, door zowel de opgenomen bedrijven, als door omwonenden ervan. Op basis van de uitkomsten van het openbaar onderzoek werd het RUP Zonevreemde bedrijven op verschillende punten aangepast en op 20 december 2012 definitief aanvaard door de gemeenteraad van Geel.

Goedkeuring
De in het plan opgenomen bedrijven hebben nu een passende planologische bestemming gekregen voor hun huidige activiteiten en waar mogelijk hebben ze ook (beperkte) ruimte hebben gekregen voor uitbreidingen.
Door de goedkeuring van het RUP Zonevreemde bedrijven kunnen deze bedrijven vergunningen aanvragen voor de regularisatie (en soms ook voor de uitbreiding) van hun activiteiten op de huidige plaats en ontstaat er duidelijkheid over de toekomst van de bedrijven.