Naar inhoud

Praktisch

Archief

Werft 30
2440 Geel


tel. 014 56 66 90
archief@geel.be

'Tussen de mensen, een spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging'

Foto uit de oude doos

Over het project 'Tussen de mensen'

De stad Geel is in binnen- en buitenland bekend voor zijn unieke gezinsverpleging. In Geel en randgemeenten zetten gezinnen hun deur open voor chronisch psychiatrische patiënten. De gezinsverpleging steunt op een rijke traditie, maar is actueler dan ooit. In de geborgenheid van het pleeggezin vinden deze mensen opnieuw een plaats in de maatschappij.

Over de 20e-eeuwse geschiedenis van de gezinsverpleging valt nog heel wat te leren. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) beschikt wel over een enorm archief, maar de geschiedenis van de mensen die er in het recente verleden mee leefden of mee te maken hadden, kan niet alleen met geschreven documenten worden “gemaakt”. Daarom hebben het OPZ, de stad Geel, de vzw KOGEKA, het OMV Gasthuismuseum, FARO en het Geels Geschiedkundig Genootschap als partners in 2007 het plan opgevat om deze recente geschiedenis terug tot leven te brengen. Voor dit grootschalige project hebben de verschillende partners een aanvraag tot subsidie ingediend bij het ministerie van Cultuur. Minister Anciaux keurde in maart 2007 de eerste fase goed. Het project liep over drie jaren.

De eerste twee jaren hebben we oud-personeelsleden van ‘De Kolonie’, kostgevers en andere betrokkenen en natuurlijk ook ‘gewone’ Gelenaars op een wetenschappelijk verantwoorde manier geïnterviewd om zo een beter inzicht te krijgen in de werking van de gezinsverpleging in het recente verleden. Hiervoor konden we een beroep doen op een werkgroep van vrijwilligers. Ook de leerlingen van twee Geelse scholen werden ingeschakeld om mensen te bevragen.

Het einddoel van het project was natuurlijk de verwerking en ontsluiting van het bijeengebrachte materiaal. Tijdens de Dimpnadagen van 2010 was 'Tussen de mensen' één van de drie pijlers. Van 23 april 2010 tot en met 30 mei liep er een tentoonstelling in de Halle en het Van Disselhuis over de geschiedenis van de gezinsverpleging op basis van de getuigenissen. Op 21 maart 2010 verscheen het boek ‘Welkom in Geel. Een geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging” door Bert Boeckx en Geert Vandecruys (red) bij uitgeverij Epo, Berchem. De publicatie is een uitgave van OPZ Geel, de stad Geel, de KOGEKA-scholen, het OMV Gasthuismuseum, het Geels Geschiedkundig Genootschap en FARO.

 

website van het project
Het project 'Tussen de mensen' eindigde in juni 2010. We hebben echter heel wat van het verzamelde materiaal ontsloten via de website van het project. Op www.tussendemensen.be kan je foto's, geluids- en filmfragmenten over de gezinsverpleging bekijken.