Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Project 'Ondernemingsvriendelijke Kempen'

Kempen

De steden Geel en Turnhout hebben hun krachten gebundeld en zetten samen met de intercommunale IOK hun schouders onder het project 'Ondernemingsvriendelijke Kempen'.

Doelstelling is om voor alle Kempense gemeenten een digitaal platform op te starten waarop alle info over ondernemen in de Kempen wordt gebundeld. Verder zal op termijn een e-loket voor ondernemers worden uitgebouwd.

Op die manier wordt er gestreefd naar een imagoverbetering van de Kempen als investeringsregio en zal de detailhandel worden gestimuleerd.
 
Om dit project terdege uit te werken ontvangen de beide steden van de Vlaamse overheid een subsidiebedrag van 236.689 euro.