Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Uitkering voor zelfstandigen

uitkering zelfstandigen

Zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren, kunnen vanaf nu gedurende een periode van maximaal zes maanden een uitkering krijgen. Deze regeling moet vermijden dat zelfstandigen failliet gaan. Het gaat om een verruiming van de bestaande faillisementsverzekering.

Het gaat hier om zelfstandigen die een gerechtelijk akkoord hebben verkregen, niet aan hun schulden kunnen voldoen en een aanzienlijke omzetdaling kennen.

Zelfstandigen die deze uitkering willen aanvragen, moeten per aangetekend schrijven een gemotiveerde aanvraag naar hun sociaal verzekeringsfonds sturen. Als het sociaal verzekeringsfonds de uitkering toekent, zal de betaling ervan de volgende maand beginnen.

Om zelfstandigen in moeilijkheden bij te staan na een faillissement, startten UNIZO en het sociaal verzekeringsfonds SVMB het project 'Tussenstap' voor het begeleiden van gefailleerden. Meer informatie hieromtrent kan je vinden op www.tussenstap.be.

Meer info
www.unizo.be