Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
brandweer@geel.be

Zoneraad

Samenstelling zoneraad

De bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van de hulpverleningszone worden in de toekomst uitgeoefend door de zoneraad. Deze zijn te vergelijken met de bevoegdheden van de gemeenteraad. In tegenstelling tot de politie is de raad samengesteld uit alle burgemeesters. De raad telt bijgevolg vijftien leden en wordt voorgezeten door dhr. Jan Peeters, burgemeester van Herentals. Mevr. Vera Celis, burgemeester van Geel is ondervoorzitter van deze zoneraad. De zoneraad komt 4 x per jaar samen. Kapt. Koen Bollen (coördinator) en mevr. Suzy Dreesen (secretaris) worden op deze vergaderingen uitgenodigd.

 

Kapt. Koen Bollen werd door de zoneraad verkozen tot zonecoördinator. Hij zit de vergaderingen van de technische commissie voor. Mevr. Suzy Dreesen neemt voor beide bestuursorganen de secretariaatswerkzaamheden voor haar rekening. Zij maakt vergaderverslagen en heeft een voorbereidende functie voor de zoneraad, het zonecollege en de technische commissie.

 

Nog zolang de hervorming aan de gang is, spreken we van pre-zoneraad.