Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
brandweer@geel.be

Zonecollege

Samenstelling zonecollege

Het zonecollege fungeert als dagelijks bestuur van de brandweerzone. Het college is samengesteld uit vier burgemeesters, aangevuld met een secretaris. Er werd niet alleen gekeken naar een vertegenwoordiging van elke politieke strekking, maar tevens werd rekening gehouden met de vroegere brandweerorganisatie (X-Y-Z-C-beschermde gemeente). Het zonecollege komt maandelijks samen. De leden van de Technische Commissie worden uitgenodigd op elke vergadering.