Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
brandweer@geel.be

Werkgroep opschaling en operaties

Taken

Volgens de wet van 15/05/2007 vormen volgende drie zaken de rode draad binnen de brandweerhervorming:

  • Elke burger heeft recht op de snelste adequate hulp
  • Zelfde basisbescherming tegen zelfde prijs
  • Schaalvergroting is noodzakelijk


Ook het principe van de snelste adequate hulp is al lang in voege. De werkgroep moet met deze basisgegevens rekening houden. De bedoeling is om via uniforme procedures de kwaliteit van de hulpverlening binnen de zone te garanderen.

Per type van interventie dient de inzet van de brandweer te worden bepaald. Om naadloos te kunnen opschalen gedurende een interventie moeten er duidelijk uitgewerkte modellen gemaakt worden. Opschaling werkt pas indien reeds van bij de start met het opschalingsmodel gewerkt wordt.


Binnen de zone Bovennete had de brandweer al een opschalingsmodel voor brand. Dit dient terug getoetst te worden binnen de nieuwe zone. Bijkomend dienen opschalingsmodellen voor technische hulpverlening en voor interventies met gevaarlijke stoffen gemaakt worden. Om de opschaling en de operaties binnen de zone adequaat in beeld te krijgen dient een model-opschaling operaties-activiteitenplan opgesteld te worden.

Contactpersonen

Naam   Post  Mailadres
Xavier Hus  Balen  xavier.hus@versateladsl.be
Koen Bollen  Geel  koen.bollen@geel.be
Patrick Neys  Grobbendonk  patrick_neys@hotmail.com
 Sus Meulemans  Herentals  sus.meulemans@brandweervlaanderen.be
Rik Veris  Herenthout  rik.veris@telenet.be
 Paul verstrepen  Herenthout  paul.vertrepen@telenet.be
Guy Meynen  Mol  guy.meynen2@telenet.be
Eddy Peeters  Westerlo  epeeter1@its.jnj.com