Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
brandweer@geel.be

Werkgroep ziekenwagen

Taken

Volgens het K.B. van 07/04/2003 betreffende de taakverdeling tussen de brandweer en de civiele bescherming is de medische hulpverlening, met name het transport per ambulance een taak voor de brandweer. Toch werd de dringende geneeskundige hulpverlening niet opgenomen in de hervorming. De werkgroep zal trachten de medische hulpverlening, en de daarmee gemoeide inspanning, adequaat in beeld te krijgen en zal een model-ziekenwagendienst-activiteitenplan opstellen. De werkgroep heeft als doel de kwaliteit van de dringende geneeskundige hulpverlening binnen de zone te verzekeren.

Contactpersonen

Naam   Post  Mailadres
Walter Hannes  Balen  walterhannes@scarlet.be
 Peter Van den Broeck  Geel  peter.van.den.broeck@geel.be
Jan Cools  Geel  jan.cools@geel.be
Joris Boeckx  Geel  joris.boeckx@geel.be
Rudi Smets  Herentals  rudi.smets@brandweervlaanderen.be
Carl Heyns  Mol  carl.heyns@pandora.be
 Jan Griffroy  Westerlo  jangryffroy@telenet.be