Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Geurhinder

Geurhinder kan afkomstig zijn van sluikstokers, van de industrie de landbouw en het verkeer, De blootstelling aan sterke geuren kan leiden tot overlast en zelfs tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of ademhalingsproblemen. Bovendien duidt stankhinder vaak ook op de vrijzetting van giftige tot zeer giftige stoffen zoals bv. dioxines en PCB’s. Reden te meer om stankhinder ernstig te nemen.

 

Bestrijding van geurhinder

Dit kan je alvast zelf doen om geurhinder te voorkomen.

  • Vermijd het stoken van hout
  • Verbrand je afval niet zelf (dit is trouwens onwettig)
  • Zet je compost regelmatig om en voeg er geen dierlijk afval en gekookt eten aan toe
  • Indien je een inrichting uitbaat waarvoor een milieuvergunning vereist is: leef de in de vergunning opgelegde voorwaarden strikt na.

Geurhinder bestrijden is zeer moeilijk omdat de bron vaak niet duidelijk gelokaliseerd worden. Bovendien zijn er geen eenduidige normen voor geurhinder. Of een geur al dan niet als hinderlijk ondervonden verschilt sterk van persoon tot persoon en is daarenboven afhankelijk van de omgeving (woongebied, landbouwgebied, industriezone)

Daarom moeten wij bij een klacht over geurhinder steeds nagaan of er aan bepaalde objectieve (en dus meetbare) normen voldaan wordt, om vast te stellen of de klacht gegrond is. Bvb. bij klachten over geurhinder bij een varkensboerderij zullen we nagaan of het maximaal aantal toegelaten varkens niet overschreden wordt en of aan de normen voor leefomstandigheden en hygiënische omstandigheden voldaan wordt.

 

Meer over dit onderwerp vind je hier:
Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: geurhinder