Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Lawaaihinder

Lawaai is elke vorm van geluid dat door mensen subjectief als hinderlijk ervaren wordt. Lawaai schaadt je gezondheid. Het kan tot gehoorbeschadiging en blijvend gehoorverlies leiden, zelfs tot hartfalen. Mogelijke bronnen van lawaai zijn: het evrkeer, luide muziek, burengerucht, industrie. Vanaf een niveau van 80 dB(A) is alle geluid schadelijk voor de gezondheid: een langdurige blootstelling aan dat geluidniveau kan gehoorschade veroorzaken.

 

Bestrijding van lawaaihinder

 Je kan ervoor zorgen dat je anderen niet tot last bent met door jezelf veroorzaakte geluidsoverlast

  • Denk aan je buren, het geluid dat jij prettig vindt, kan je buur enorm storen.
  • Respecteer de nachtrust van de omwonenden (22u – 7u).
  • Rijdende discobars worden door weinig mensen echt geapprecieerd. Het is al erg genoeg dat jij gehoorschade hebt opgelopen. 

Het spreekt voor zich dat dialoog tussen buren heel wat hinder kan voorkomen of voor een snelle en blijvende oplossing van geluidshinder kan zorgen. Wanneer echter elke vorm van communicatie verdwenen is, kan je met je klacht terecht bij onze infocel of in dringende gevallen van acute overlast bij de politie.

 

Meer over dit onderwerp vind je hier: