Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Sluikstoken

foto

Sluikverbranding

Wie zijn afval zelf verbrandt, schaadt zichzelf en zijn omgeving en veroorzaakt direct merkbare overlast zoals geurhinder en rookontwikkeling bij de buren. Sluikverbranden veroorzaakt daarenboven ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. Een sluikstoker vergiftigt de lucht die wij allen moeten inademen. Daarom is sluikstoken streng verboden.

 

Dioxines

Sluikstoken zet dioxines vrij. Afvalverbranding door particulieren is verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle dioxine-uitstoot! Dioxines horen bij de meest giftige stoffen die er zijn. Dioxines ontstaan bij verbranding van plastic afval, PVC-flessen, geverfd hout, gevernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen enz.

PAK’s en ander vergif

Naast dioxines komen bij particuliere afvalverbranding noch andere giftige stoffen vrij: PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen. Zelfs de verbranding van tuinafval zoals snoeihout en bladeren komen aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK's vrij. PAK's kunnen kankers doen ontstaan in het spijsverteringsstelsel en in de longen.

 

Meer informatie

http://www.pzglm.be/nl/fiche/20/sluikstoken