Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Roet- en stofhinder

Luchtvervuiling door fijn stof bestaat uit vloeibare en vaste stofdeeltjes. Zwarte rook bijvoorbeeld is fijn stof van roetdeeltjes. Die stofdeeltjes hebben de vervelende eigenschap dat zij zeer gemakkelijk giftige stoffen opnemen. Omdat ze zo klein zijn, dringen ze diep in de longen in. Daar kunnen de giftige stoffen die ze transporteren hun vernietigend werk doen. Dit schaadt onze gezondheid en vermindert onze verwachte levensduur met enkele maanden (wanneer je in Vlaanderen leeft). Volgens een aantal studies zorgt ook een kortstondige blootstelling aan fijn stof van de kleinste stofdeeltjes (de beruchte PM 10 en PM 2,5) voor vervroegde sterfgevallen.

 

Bestrijding van roet- en stofhinder

Ook jij kunt ertoe bijdragen dat de meest kwetsbaren onder ons zoals bv. kinderen, astmalijders en patiënten met luchtweg- en hartaandoeningen minder last ondervinden van luchtvervuiling door roet en fijn stof.

  • Doe niet aan sluikstoken.
  • Verbrand je afvalolie niet zelf.
  • Oude dieselwagens zijn een grote bron van roetdeeltjes in de lucht. Plaats daarom een roetfilter als je wagen daar nog niet mee uitgerust is.

Meer over dit onderwerp en over de verschillende bronnen van roet- en stofhinder vind je hier: Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: premie roetfilter